info@crazymama.net
040 5150363 ma-pe 9-16

SAMU

Samu.fi - verkkosivujen toteutus

SAMUlle WordPress verkkosivujen ja oikeustapausten ratkaisutietokannan toteutus

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin. SAMU käsittelee muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset.

www.samu.fi

 

 

 

<< Takaisin referensseihin